FANDOM

Welcome to WikiSagot Answers. What would you like to know?

mga elemeto ng dulang pantanghalan?Edit

Ang dulang pantanghalan ay isang dula na sinasabi sa harap ng maraming tao

a.tauhan

Btagpuan

c. Banghay d. Diyalogo

e. Epektong Pantunog,at iba pa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.