Fandom

WikiSagot Answers

Welcome to WikiSagot Answers. What would you like to know?

Elemento ng dulang pantanghalan?

23,855pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

mga elemeto ng dulang pantanghalan?Edit

Ang dulang pantanghalan ay isang dula na sinasabi sa harap ng maraming tao

a.tauhan

Btagpuan

c. Banghay d. Diyalogo

e. Epektong Pantunog,at iba pa

Also on Fandom

Random Wiki