Fandom

WikiSagot Answers

Welcome to WikiSagot Answers. What would you like to know?

Kahulugan at halimbawa ng diyalogo?

23,877pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Saranggola

Nakatingin tayo sa saranggolang parang bandila lang ng Pilipinas dahil sa kulay nito..asul, pula, dilaw.

Ikaw: Gusto kong maging isang saranggola.

Ako: Para maramdaman kung paano ang lumipad? Ako? Gusto ko lang maramdaman ang dampi ng hangin sa mga pisngi ko.

Ikaw: Gusto kong maging isang puno.

Ako: Gusto ko lang maramdaman ng mga paa ko ang mga damo.

Ikaw: Gusto kong  maging along humahalik sa pampang tuwing hapon..

Ako: Gusto ko lang..

Tinitigan kita..

Ako:  Maramdaman ang halilk mo..

At tinitigan mo ako.. Hinalikan..Tinitigan mo ako uli.  Tinignan  ang saranggola..

Ikaw: Gusto kong maging isang saranggola.

Also on Fandom

Random Wiki