Fandom

WikiSagot Answers

Welcome to WikiSagot Answers. What would you like to know?

Kahulugan at halimbawa ng diyalogo?

33,594pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Saranggola

Nakatingin tayo sa saranggolang parang bandila lang ng Pilipinas dahil sa kulay nito..asul, pula, dilaw.

Ikaw: Gusto kong maging isang saranggola.

Ako: Para maramdaman kung paano ang lumipad? Ako? Gusto ko lang maramdaman ang dampi ng hangin sa mga pisngi ko.

Ikaw: Gusto kong maging isang puno.

Ako: Gusto ko lang maramdaman ng mga paa ko ang mga damo.

Ikaw: Gusto kong  maging along humahalik sa pampang tuwing hapon..

Ako: Gusto ko lang..

Tinitigan kita..

Ako:  Maramdaman ang halilk mo..

At tinitigan mo ako.. Hinalikan..Tinitigan mo ako uli.  Tinignan  ang saranggola..

Ikaw: Gusto kong maging isang saranggola.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.