FANDOM

Welcome to WikiSagot Answers. What would you like to know?

Sa thesis o research ang abstrak ay tumutukoy sa isang talatang nagbubuod ng kabuuan ng isang natapos nang pag- aaral. Ito rin ay pinaikling deskripsiyon ng isang pahayag o sulatin. Sa mga sulating pampanitikan maaaring ito ay bahagi ng isang buo at mahabang sulatin, aklat, diyalogo, sanaysay, pelikula at iba pa na hinahango ang bahagi upang bigyang diin ang pahayag o gamitin bilang sipi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.