Wikia

WikiSagot Answers

Welcome to WikiSagot Answers. What would you like to know?

Mga Halimbawa ng eupemistikong pahayag o salita?

Talk0
5,382pages on
this wiki

mga salitang pinapalitan ng ibang salita upang di makasakit ng damdamin

Around Wikia's network

Random Wiki