Fandom

WikiSagot Answers

Welcome to WikiSagot Answers. What would you like to know?

Mga halimbawa ng hyperbole o pagmamalabis?

23,921pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

pagmamalabis

ang pagmamalabis ay lubhang pinalalabis o pinakukulong ang tunay na kalagayan

ng tao,bagay, o pangyayari.

halimbawa.

hindi mahulugang karayom ang taong lumahok

sa "PLANT ATREE"  project.

Also on Fandom

Random Wiki